IKA-2 MARIAN EXHIBIT

September 11, 2018

Example blog post alt

Pormal nang binuksan ang ika-2 Marian Exhibit ng ating lungsod na may temang “Maria, Simbolo ng Kapayapaan at Pagmamahalan ng Pamilyang Pasigueño”. Matutunghayan ang nasa mahigit 150 imahe ng birheng Maria na mula pa sa iba’t-ibang panig ng bansa. Ang ina ng Bicolandia, Nuestra Señora de Peñafrancia de Naga, ang Festejada para sa taong ito. Magtatagal ang exhibit mula Sept. 11-21 (maliban ang sabado at lingo) mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon at matatagpuan sa 7th floor ng ating Pasig City Hall.

Ang ika-2 Marian Exhibit ay hatid sa atin ng Pamahalaang Lungsod ng Pasig sa pangunguna ng ating butihing Mayor Bobby C. Eusebio at ang buong Sangguniang Panglungsod, Komite ng Turismo, Kultura at Sining at sa pakikipagtulungan ng Asociacion De Camareros de la Santisima Virgen Maria.