“CLEAN UP DRIVE SA BARANGAY BAGONG ILOG”

October 04, 2018

Example blog post alt

        Isinagawa ang Clean-up Drive sa barangay Bagong Ilog bilang tugon sa pagsugpo ng paglaganap ng mapaminsalang lamok na may Dengue Virus. Ito rin ay paraan ng ating Pamahalaang Lungsod upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng ating paligid. Muli ay pinangunahan ang Clean Up Drive ng iba’t ibang ahensya at opisina ng lokal na Pamahalaan ng Pasig, kasama ang Barangay Council at nakiisa din ang ilang mga residente ng nabanggit na lugar.